fbpx
  • טרקטור חווה עם נגרר – דובר עברית

    טרקטור חווה המשמיע מנגינות משעשעות. לחצו על ארובת הטרקטור והוא יחל לנוע קדימה תוך השמעת רעשי מנוע וצפירות. במידה והפעוט לא לחץ שוב על הארובה הטרקטור יעצר לאחר 3 מטרים. מעודד הפעוט לזחול אחריו וללחוץ על דמויות בעלי החיים, לזהותם וללמוד את שמם העברית וקולותיהם האופייניים המושמעים בלחיצה עליהם. הדמויות ניתנות להסרה ומשמשות כחלק פעיל במשחק תפקידים המעשיר את דמיונם של הפעוטות.*דובר עברית *עידוד מוטוריקה עדינה *חיזוק קשר עין-יד *זיהוי קולות בעלי החיים *מעודד זחילה.

  • משאית מיחזור

    משאית מחזור עם פח קטן נוסף הניתן לחבר אותו לצד המשאית ,להרים ולהוריד את הפח בעודו מונח על המשאית, מכולת האשפה הגדולה נפתחת מאחור ומתרוממת לפינוי הפסולת.

קטגורית מוצרים